Consimțământul pentru primirea buletinelor informative (newsletter)

1. Acordați acest consimțământ companiei El Nino parfum s.r.o., persoana juridica ceha cu sediul social in Pražská 1816, 50901, Nová Paka, Republica Cehia, ID: 25292285, înregistrată la instanța regională din Hradec Králové sub nr. C 13548, (denumită în continuare "Operatorul"), astfel încât, în sensul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR sau RGPD)("Regulamentul") sa prelucreze următoarele date cu caracter personal:

Adresa de email

2. Adresa de e-mail va fi prelucrata prin includerea în baza de date a Operatorului pentru transmiterea catre persoana vizata a comunicărilor comerciale. Adresa de e-mail va fi prelucrata în scopul transmiterii de comunicări comerciale.

Numele și prenumele vor putea fi prelucrate pentru a personaliza modalitatea de adresare catre dumneavoastra, precum și pentru selecția conținutului comunicațiilor comerciale. Furnizarea unor astfel de date nu este obligatorie si nu afecteaza transmiterea de comunicari comerciale.

3. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, de exemplu fie trimițând o cerere scrisa sau un e-mail catre noi, fie făcând clic pe link-ul de dezabonare (unsubscribe) dintr-un mesaj comercial. Retragerea consimțământului va duce la încetarea trimiterii comunicațiilor comerciale.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către Operator, insa datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele entitati ce au calitatea de imputernicit al operatorului de date personale:

a. Furnizor de servicii de găzduire web, TLAP S.R.O., persoana juridica sarba cu sediul social la nr. 19 391 Běleč 43, Republica Cehia, ID-ul companiei: 28094433;

b. PragueBest s.r.o., persoana juridica ceha cu sediul social la Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, Republica Cehia, ID-ul companiei: 257 70 438

c. Dacă este cazul, alte entitati procesoare de date personale cu care Operatorul a incheiat un acord de prelucrare a datelor personale conform art. 26 sau 28 GDPR.

5. Durata prelucrarii datelor dumneavoastra este limitata, prelucrarea realizandu-se pana la momentul retragerii consimtamantului dat.

6. Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu Regulamentul aveți urmatoarele drepturi:

- Dreptul de acces la date - Aveţi posibilitatea de a obține gratuit o confirmare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi acces la datele respective şi la informaţiile menţionate în art. 15 din GDPR.

- Dreptul de a va retrage consimtamantul dat, in orice moment.

- Dreptul de rectificare - Aveţi posibilitatea de a solicita corectarea şi/sau completarea datelor cu caracter personal ce vă privesc în măsura în care acestea sunt inexacte şi/sau incomplete.

- Dreptul de ștergere - Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost furnizate).

- Dreptul la restricționarea prelucrării - Acest drept se poate exercita în situaţiile şi condiţiile prevăzute de art. 18 din Regulament.

- Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti posibilitatea de a ne solicita furnizarea datelor dumneavoastra într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat şi de a le transfera unui alt operator de date cu caracter personal.

- Dreptul de opoziție - În temeiul acestui drept, aveţi posibilitatea de a vă opune, pentru motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f), în condiţiile prevăzute de art. 21 din Regulament.

- Dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor personale oridecate ori considerati ca au fost incalcare prevederi legale referitoare la prelucrarea datelor personale, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Pentru exercitarea tuturor drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice informatii suplimentare referitoare la modul in care sunt prelucrate datele dumneavoastra, puteti transmite solicitarea dumneavoastra catre Responsabilul cu Protectia Datelor (DPO) la adresa de email info@parfimo.ro

 

Transport:
Plată:
Linkuri utile:
Certificate:
Made with by PragueBest